30.000 Euro Köster-Preis.
Za teledysk.

W ramach realtime – międzynarodowego festiwalu nowej muzyki po raz pierwszy będzie przyznana nagroda „Köster-Preis” przez Realtime-Forum w wysokości 30.000 Euro za film muzyczny albo teledysk nowej muzyki. Profesjonalne jury wybierze najlepszy wkład i przyzna nagrodę pod koniec festiwalu.

Spotkania

Odkryć nową muzykę.

Dźwięki, ton, rytmy, małe odłamki melodyczne: W naszym codziennym życiu jesteśmy nią otoczeni – muzyką, której często nie postrzegamy. Dźwięki naszego codziennego życia dołączone do muzyki współczesnej. To brzmi dziwnie znajomo i jednocześnie nieznajomo.

Jako realtime – międzynarodowy festiwal nowej muzyki dążymy do pewnego celu:

My chcemy, żeby nowa muzyka stała się bardziej widoczna. Na rynku muzycznym teledyski należą do codziennej działalności. Brakuje takich teledysków we współczesnej muzyce.

realtime – Forum Neue Musik organizuje ze wsparciem biura filmowego w Bremie konkurs w ramach festiwalu.

Nowa muzyka jest ciekawa, niezwykła, nowatorska – i wymaga nowego wsparcia artystycznego. Ta nagroda jest dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć nową muzykę. Każdy rodzaj realizacji wizualnej
jest mile widziany – teledysk, film, animacja. Nagroda nie musi się odbijać na kosztach produkcji, lecz jest przyznana za realizację artystyczną.

W ramach wizualnej organizacji są do wyboru wymienione utwory muzyczne, które się znajdują na dole strony. Każdy artysta może oddać teledysk do wybranego utworu.

Dalsze informacje tutaj

Teledyski zostaną zaprezentowane w ostatnim dniu festiwalu. Zwycięzca otrzyma 30.000 Euro – najwyższa nagroda za teledysk muzyki klasycznej. Uczestnicy poniżej 25 lat otrzymują nagrodę juniorów.

Birkholz, Claudia Janet: Something yellow- and a little bit green
fortepian, Toy- Piano i śmierć
Claudia Janet Birkholz, fortepian i toy-piano

Download

Cho, Sunjoo: „Imjae II“ Part 1
Bremer Schlagzeugensemble

Download

König, Gero: Chordeograph_AR_workshop_excerpt
Gero König, Chordeograph

Download

Lindemann, Stefan: Intrada E Danza
flet altowy i violoncello
Ensemble New Babylon
Chloé L’Abbé (Flet)
Lynda Anne Cortis (Violoncello)

Download

Nashashibi, Ezzat: Luft und Holz II
flet, klarnet i śmierć – 4:39
Ensemble New Babylon
Chloé L’Abbé (flet)
Martin Abendroth (klarnet)

Download

Petersen, Regin: Shapes & Sizes 2011
Ensemble Kwartludium,
Dagna Sadkowska (skrzypce)
Piotr Nowicki (Piano)
Robin Rimbaud Scanner (Electronics)

Download

FAQ do nagrody za teledysk

  • Wymagana jest jedna realizacja filmowa lub wizualna do jednego z sześciu podanych utworów muzycznych. Utwór należy pobrać. Jego długość i treść nie mogą być zmieniane.
  • Teledysk lub film musi powstać w ramach konkursu. Nie może istnieć już wcześniej.
  • Oddać można kilka filmów/teledysków, dopóki są zrobione do różnych utworów.
  • Jeżeli filmy/teledyski mają być użyteczne do dalszych celów, to artyści mają prawo zakazać innym od 10.05.2020 roku na 12 miesięcy opublikowanie. Po 12 miesiącach mają wszystkie zaangażowane osoby takie same prawa użytkowania.
  • Teledysk lub film muzyczny należy przedstawić pierwszy raz publicznie w ramach festiwalu.
  • Muzyzy i kompozytorzy zezwalają filmowcom korzystać z materiału muzycznego, dopóki są wymienieni na końcu filmu.
  • Muzycy mogą korzystać z filmu w ciągu pierwszych 12 miesięcy od 10.05.2020 roku, jeśli zostanie to uzgodnione z twórcą filmu.
  • Zwycięskie filmy (Köster-Preis, nagroda publiczności, nagroda juniorów) zostaną opublikowane przez realtime festiwal.
  • Oryginalny materiał (np. długość i treść) nie może być zmieniany przy dalszym użyciu.
  • Podczas wręczenia nagrody Köster-Preis twórca filmu musi być na miejscu.